05

05/ o nas

W NASZEJ FIRMIE REALIZUJEMY NOWE PRZEDSIĘWIZĘCIE:

OPRACOWANIE NOWEGO URZĄDZENIA DO CIĘCIA WYDRUKÓW WIELKOFORMATOWYCH

WSPARCIE W RAMACH DUŻEGO BONU - EDYCJA 2014

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA

 

NOWO ZAPROJEKTOWANA MASZYNA JUŻ WKRÓTCE ZOSTANIE WPROWADZONA DO SPRZEDAŻY, DODATKOWO W GRUDNIU TEGO ROKU ZOSTANIE PREMIEROWO ZAPREZENTOWANA NA TARGACH FESPA ISTAMBUŁ 2014 W TURCJI.

 

OPIS:

MASZYNA DO CIĘCIA WYDRUKÓW WIELKOFORMATOWYCH - PCW, BANER, FOLIA

Mocna konstrukcja maszyny oraz nowoczesne sterowanie zapewnia wysoką precyzję cięcia. Maszyna wykonuje cięcie w trzech trybach, automatycznym korzystając z zadanych paserów, w trybie półautomatycznym możemy ustawić długość i ilość cięć, a w trybie ręcznym ciąć wg. laserowej lini cięcia. Szerokość cięcia uzależniona jest od modelu maszyny, standardowo jest to 2200 mm, grubość materiałów wacha się od 0,1 mm do 10 mm. Nóż krążkowy pozwala na cięcie materiałów typu pcw, baner, papier i inne. 

 

 

 

 

W NASZEJ INSTYTUCJI REALIZOWANE JEST PRZEDSIĘWZIĘCIE:

STAŻE I SZKOLENIA PRAKTYCZNE PRACOWNIKÓW/NIC NAUKOWYCH JEDNOSTEK NAUKOWYCH I PRACOWNIKÓW/NIC NAUKOWYCH I NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH UCZELNI W PRZEDSIĘBIORSTWACH”

REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI


PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI

DZIAŁANIE 8.2 TRANSFER WIEDZY

PODDZIAŁANIE 8.2.1 WSPARCIE DLA WSPÓŁPRACY SFERY NAUKI 
I PRZEDSIĘBIORSTW.

 

 

                                                                                                                                            

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

„Rozszerzenie działalności eksportowej przedsiębiorstwa BESTL B. STELMASZYK I S-KA SP.J.”

 

Beneficjent:                                   BESTEL B. Stelmaszyk i S-ka Sp. J.

Nr umowy o dofinansowanie:                    UDA-POIG.06.01.00-30-064/12-00

Całkowita wartość projektu:                           412 500,00 zł

Wartość dofinansowania z EFRR:                    178 500,00 zł

Wartość dofinansowania w formie dotacji celowej:          31 500,00 zł

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego